Samen naar Alleen vestigingen
Veghel

Samen naar Alleen
Leo v/d Weijdenstraat 8,
5461 EH Veghel
T - 0413 321728

Assen

De Drentse Zaak
Beilerstraat 24,
9401 PL Assen
T - 088 8006801

Etten-Leur

Samen naar Alleen
Bredaseweg 185,
4872 LA Etten-Leur
T - 088 8006802

Gratis informatiegesprek? 0413 321728

Stel een vraag

STOP

Als er wel sprake is van een vechtscheiding, is een gezamenlijke aanpak dikwijls nodig. Daarom hebben wij in samenwerking met Topaze STOP ontwikkeld. Het STOP traject (Scheiden en Transformatief OuderschapsPlan) is een unieke aanpak in samenwerking tussen pedagogische hulpverlening (Topaze) en mediation bij echtscheiding (Samen, onderdeel van BasculeGroep). STOP helpt ouders in (echt)scheiding om grip te krijgen op de conflicten, de onderlinge communicatie te verbeteren en bij de vormgeving van het “één oudergezin”. Hierbij is sprake dat men elkaar het individueel ouderschap gunt en elkaars verschillen leert accepteren.

Ouderschapsplan - Samen naar Alleen

Wat doet STOP?

Het STOP traject (Scheiden en Transformatief OuderschapsPlan) biedt mediation aan in combinatie met pedagogische hulpverlening. Het netwerk van het gezin wordt actief betrokken middels een sociaal netwerk beraad. STOP wil (verdere) escalatie van conflicten binnen het familiesysteem voorkomen. STOP biedt mediation tegelijkertijd met pedagogische ondersteuning aan. Dit gebeurt door in het proces van groei naar individueel ouderschap aanwezige opvoedingsproblemen op te sporen, te bespreken en op te lossen. STOP wil voorkomen dat ouders na scheiding weer terugvallen in oude patronen en daardoor de problemen opnieuw de kop opsteken.

Doelgroep en doel

Het Scheiden en Transformatief OuderschapsPlan is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar in conflictueuze echtscheidingssituaties. STOP biedt mediation in combinatie met pedagogische hulpverlening, waarbij de omgeving van het gezin actief betrokken wordt. STOP heeft de volgende doelstellingen:

• Het verminderen van conflicten
• Het ontwikkelen van zelfsturing ten aanzien van conflicten
• Het realiseren van individueel ouderschap
• Het opstellen van een gezamenlijk gedragen ouderschapsplan

Indirect wil STOP bereiken dat het aantal vechtscheidingen en ondertoezichtstellingen verminderen, kosten kunnen worden bespaard en de wachtlijst in de Jeugdzorg vermindert. In juridisch kader verminderen door STOP het aantal notoire probleemgevallen die telkens opnieuw een appél doen op een rechtbankinterventie.

Hoe werkt STOP?

Na aanmelding wordt een kennismakingsgesprek met beide ouders en mediator gevoerd. De mediator leert ouders hoe ze hun conflicten kunnen bespreken en oplossen zodat ze tot samenwerking kunnen komen. Wanneer de mediator met ouders vaststelt dat er voldoende grip is op de conflicten, komt er ruimte om de opvoeding van de kinderen te gaan bespreken. Dat is het moment waarop pedagogische hulpverlening van start gaat.

De pedagogische hulpverlener maakt met de ouders een plan van aanpak. Dit plan richt zich op individuele ondersteuning van de beide ouders om het ”een oudergezin” vorm te gaan geven. Daarna wordt er een sociaal netwerkberaad gepland met familie, vrienden en betrokkenen. Tijdens dit beraad wordt er samen met het netwerk gekeken wie welke ondersteuning kan bieden aan de ouder en de kinderen. De hulpverlener van Topaze en mediator van BasculeGroep nemen hier altijd aan deel.

De hulpverlening wordt uitgevoerd in een periode maximaal 6 maanden. Indien gedurende deze tijd afspraken niet worden nagekomen of niet lopen doordat conflicten weer de kop opsteken, wordt opnieuw de mediator benaderd. De hulpverlener behoudt dus de specifieke rol als hulpverlener. De mediator blijft de conflictexpert. Hij werkt met de ouders aan conflictbestendigheid.

Wanneer de betreffende ouder zijn ouderrol zelfstandig kan invullen en de relaties conflictbestendiger zijn, wordt een 2e sociaal netwerkberaad georganiseerd. Behalve de mediator en de pedagogische hulpverlener neemt ook een 1e lijn hulpverlener deel aan het gesprek. In dit gesprek kan, indien nodig, de nazorg worden overgedragen aan een 1e lijn zorginstantie.

Als afsluiting wordt door de mediator en ouders een ouderschapsplan opgesteld. In dit plan staan afspraken met betrekking tot de opvoeding van de kinderen en op welke wijze ouders daarover communiceren.

Kosten

Indien jullie een verwijzing door de gemeente (Centrum voor jeugd en gezin), huisarts of een indicatie van Bureau jeugdzorg hebben, wordt de hulp vergoed. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Aanmelding

Voor aanmelding STOP of hulpverlening: Specifiek voor mediation:
Topaze BasculeGroep
Vicares Aertsweg 1 Leo van der Weijdenstraat 8
5842 JB Schijndel 5461 EH Veghel
E-mail: info@topaze-hulp.nl E-mail: info@samennaaralleen.nl
Website: www.topaze-hulp.nl Website: www.basculegroep.nl

Vestigingen Samen naar Alleen

Meer weten over mediation?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor vragen, een gratis intakegesprek met een mediator of maak direct telefonisch een afspraak.