Samen naar Alleen vestigingen
Veghel

Samen naar Alleen
Pater v/d Elsenlaan 43,
5462 GG Veghel
T - 0413 321728

Assen

De Drentse Zaak
Beilerstraat 24,
9401 PL Assen
T - 088 8006801

Etten-Leur

Samen naar Alleen
Bredaseweg 185,
4872 LA Etten-Leur
T - 088 8006802

Gratis informatiegesprek? 0413 321728

Stel een vraag

Ouderschapsplan opstellen

Wat is een ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst tussen ouders die gaan scheiden, waarin zij afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het opstellen van een ouderschapsplan is eventueel onderdeel van het verzoek tot echtscheiding. In het verzoekschrift tot echtscheiding moeten ouders vermelden op welke manier de kinderen zijn betrokken bij het ouderschapsplan opstellen.

Het maakt hierbij niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of bijvoorbeeld samenwonen. Alleen ouders die samenwonen maar geen gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht een ouderschapsplan op te stellen. De verplichting voor ouderschapsplan opstellen komt voort uit de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding.

Wat staat er in het ouderschapsplan?

Bij het ouderschapsplan opstellen maak je (praktische) afspraken, beschrijf je je verantwoordelijkheden als ouders en hoe je daar samen, ieder voor zich invulling aan geeft na de scheiding. Dit zijn onder andere afspraken over wie voor de kinderen zorgt, over voeding, verzorging, informatie-uitwisseling, school, alimentatie, regels en omgang.

ouderschapsplan opstellen

Waarom een ouderschapsplan opstellen?

Een goed ouderschapsplan, met afspraken waarin beide ouders zich kunnen vinden, biedt de meeste kans om te slagen. Een ouderschapsplan bij scheiding werkt om de nadelige gevolgen van een scheiding voor kinderen te beperken.

Een scheiding gaat vrijwel altijd gepaard met heftige emoties en een periode van onzekerheid over hoe de toekomst er uit gaat zien. Deze emoties maken het veelal ingewikkeld om als ouders goede afspraken te maken over de invulling van het ouderschap. Afspraken die recht doen aan de behoeften en belangen van de betrokken kinderen en die het hele gezin  helpen vorm te geven aan de nieuwe situatie die is ontstaan.

De ervaring in onze praktijk wijst uit dat het voor ouders moeilijk is om de volgende zaken te overzien:

  • welke gevolgen de scheiding heeft voor hun ouderschap;
  • welke afspraken gemaakt moeten worden die voor de kinderen belangrijk zijn;
  • welke risico’s zij lopen, indien er geen goede en duidelijke afspraken gemaakt worden.

Door het zorgvuldig opstellen van een Ouderschapsplan worden veel conflicten en onnodige kwetsingen voorkomen. Conflicten tussen ouders na een scheiding zijn voor kinderen zeer belastend en schaden hun ontwikkeling. Een ouderschapsplan is maatwerk. Ieder kind is anders, ieder gezin is anders en iedere scheiding is anders. De ervaren mediators, scheidingsspecialisten van Samen begeleiden je in het opstellen en vastleggen van de afspraken. Afspraken die zorgen voor rust en duidelijkheid. Voor jullie als ouders en voor de kinderen. Met het ouderschapsplan kun je een stevig fundament leggen voor de toekomst van jouw kinderen.

Onderstaand een video over Kind en Scheiding (Sire):

Waarom mediators van Samen naar Alleen?

De mediators van Samen naar Alleen zijn gespecialiseerd en ervaren om met ouders de mogelijkheden voor conflictreductie te zoeken. Zodoende de motivatie en mogelijkheden te versterken om samen te werken in het belang van het (de) kind(eren), zodat er een passend Ouderschapsplan opgesteld kan worden. Hierbij bestaat indien nodig en gewenst de mogelijkheid tot inzet van pedagogische ondersteuning.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Download onze brochure voor meer informatie over mediation en (echt)scheidingsbemiddeling.

Wil je telefonisch van gedachten wisselen over de mogelijkheden in jouw specifieke situatie, een gratis intakegesprek met een mediator inplannen of direct een afspraak maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 0413 32 17 28.

Vestigingen Samen naar Alleen

Samen naar Alleen biedt mediation aan vanuit de vestigingen in:

  • Veghel
  • Assen
  • Etten-Leur

In deze bijzondere tijden kunnen wij u nog steeds van dienst zijn. Juist nu.

Onze dienstverlening kan gewoon doorgaan: digitaal, op ons kantoor of op locatie. Uiteraard met de kwaliteit die u van ons gewend bent.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of vragen.