Samen naar Alleen vestigingen
Veghel

Samen naar Alleen
Pater v/d Elsenlaan 9,
5462 GG Veghel
T - 0413 321728

Etten-Leur

Samen naar Alleen
Bredaseweg 185,
4872 LA Etten-Leur
T - 088 8006802

Omgeving Assen
Gratis informatiegesprek? 0413 321728

Stel een vraag

Onze mediation werkwijze

Onze mediation aanpak onderscheidt zich van een regulier scheidingstraject door de aandacht die er wordt besteed in de ‘Bewust Scheiden’ methode. We geven bewustwording van het onderliggende conflict tussen de aanstaande ex-partners. Er wordt in de mediationgesprekken ruim aandacht besteed aan de onderliggende dynamiek tussen de partners dat leidt tot het conflictueuze gedrags- en communicatiepatroon. Hiermee creeëren we in het scheidingsproces een stabielere basis voor afspraken voor de toekomst. Het traject bestaat uit een intakegesprek, gevolgd door vijf mediationgesprekken.

werkwijze

Intake: een individueel gesprek met beide partners.

 • Informeren over het traject ‘bewust samen scheiden’: wat kun je verwachten, wat is het plan van aanpak en wat zijn de kosten;
 • Inventarisatie essentialia: de samenlevingsvorm, kinderen, eigen woning, onderneming, financiële situatie;
 • Een eerste toets van de pijnpunten.

1e mediationgesprek

Na het intakegesprek plannen we het 1e mediationgesprek:

 • Een kennismaking;
 • Een check op commitment voor het bewust scheiden-traject waarin ook aandacht is voor de interne en externe aspecten;
 • En we bespreken welke externe aspecten urgentie hebben.

Intern:

Aan de hand van een scheidingsmelding doen we een eerste inventarisatie en/of maken we de partners bewust van het communicatie- en gedragspatroon.

Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan:

 • De dynamiek van het gezin: hoe verhoudt iedereen zich tot elkaar en welke verschillen zijn er?
 • Welke andere personen spelen een rol in de scheiding? Bijvoorbeeld ouders van partijen, andere familieleden of goede vrienden. Wat is die rol en welke invloed hebben deze personen?

Extern:

Welke materiële voorlopige afspraken zijn nu nodig? Denk bijvoorbeeld aan voorlopige afspraken over de kinderen, wonen en financiën.


2e mediationgesprek

In het tweede mediationgesprek gaan we een verdieping maken op het interne proces. Dit houdt in:  bewustwording van de onderliggende dynamiek in communicatie en gedrag als partners.

Er wordt gewerkt aan het creëren van inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen ieders eigen systemen:

 • Wat neemt de ene partner waar? Wat voelt, denkt, wil hij, en hoe is dat voor de andere partner?
 • Waar botsen deze verschillen? En waar worden ze gezamenlijk gedragen?
 • Wat is het effect van deze botsing en welk inzicht geeft dat?

In geval van kinderen zal er een extra mediationgesprek plaatsvinden. Hierin zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Er wordt een verdieping gemaakt op het interne proces van de partnerdynamiek naar de ouderdynamiek;
 • Op basis van het eerdere gesprek waarin meer inzicht is verkregen op het onderliggend conflict als partners, wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre dit effect heeft op het gedrag en/of communicatie als ouders onderling en met de kinderen?
 • Partners geven los van elkaar een beschrijving van de kinderen en maken een systeem-tekening of poppetjes-opstelling. Vervolgens gaan we kijken welke verschillen en overeenkomsten er zijn.

Na bovenstaande gesprekken toetsen we of een individueel gesprek met de mediator (caucus) of met een coach binnen Samen nodig en/of helpend is.


3e mediationgesprek

In dit gesprek:

 • Toetsen we het effect van de eerste gesprekken over het interne proces:
  • Waar staan de partijen nu?
  • Wat heeft het inzicht van de vorige gesprekken voor effect gehad?
  • Welke veranderingen hebben er wellicht plaatsgevonden?
 • Bekijken we of er voldoende (vertrouwens)basis is om de externe aspecten te gaan inventariseren met elkaar.

In geval van kinderen:

 • Gaan gaan partijen aan de slag met het ouderschapsplan: (verdere verdieping op het interne ouder-kind proces);
 • Wat is voor ieder als ouder belangrijk voor de kinderen na de scheiding?
  • Welke waarden/ normen/ uitgangspunten?
  • Inventarisatie maken: waar zitten de verschillen en waar de overeenkomsten?
 • Wat is er nodig om de verschillen te overbruggen?
 • Kunnen er al (voorlopige) afspraken worden gemaakt over de zorgverdeling?

Extern:

Er wordt een eerste verkenning gemaakt van de externe aspecten:

 • Wonen (wie blijft er in de eigen woning of wordt de woning verkocht);
 • Alimentatie;
 • Verdeling van het gezamenlijk vermogen.

Tijdens het gesprek over de materiële en financiële zaken (externe proces) zullen we ook teruggrijpen op het interne proces. De taak van de mediator is dan om aan partijen telkens de spiegel voor te houden (d.m.v. de gebruikelijke interventietechnieken) indien ze zich gedragen of communiceren volgens het patroon waarvan ze zich eerder bewust zijn geworden.


4e mediationgesprek

In het 4e mediationgesprek gaan we verder verdiepen op het interne proces en werken we de gemaakte afspraken omtrent de materiële/financiële zaken verder uit.

Intern aspecten in dit gesprek:

 • Wat is de stand van zaken na de eerste drie mediationgesprekken?
 • Wat is er nodig voor de ‘next step’? Dit gaat over transformatie en generatief leiderschap: ‘Kan ik anders omgaan met het gedrag van de ander dat mij triggert?
 • Het proces van ‘hij/ zij moet veranderen’ naar ‘de sleutel tot verandering ligt bij mij zelf’.

Extern aspecten:

 • Verder uitwerken van de materiële afspraken;
 • Een concept-ouderschapsplan en -convenant opstellen in begrijpelijke taal (oftewel: een eigen model-tekst maken zonder ingewikkelde juridische formuleringen).

5e mediationgesprek

Het 5e mediationgesprek is tevens het slotgesprek. In dit gesprek komt aan bod:

 • Een terugblik op het traject: hoe heeft ieder dit ervaren?
 • Rondmaken: wat zijn de inzichten? En wat zijn de ervaringen tot nu toe met die inzichten?
 • Naar de toekomst kijken: wat wil/wenst/verlangt ieder voor zichzelf, voor de ander en voor de kinderen in de situatie na de scheiding? Zowel op de korte als de lange termijn?
 • Maken en/of ondertekenen van het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant (zo nodig maken we nog een aparte afspraak voor ondertekening);
 • Een bij cliënten passende afsluiting.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor vragen of maak direct telefonisch een afspraak.