Samen naar Alleen vestigingen
Veghel

Samen naar Alleen
Pater v/d Elsenlaan 43,
5462 GG Veghel
T - 0413 321728

Assen

De Drentse Zaak
Beilerstraat 24,
9401 PL Assen
T - 088 8006801

Etten-Leur

Samen naar Alleen
Bredaseweg 185,
4872 LA Etten-Leur
T - 088 8006802

Gratis informatiegesprek? 0413 321728

Stel een vraag

Onze mediation werkwijze

Het eindresultaat van onze mediation werkwijze is een (echt)scheidingsprocedure die voor beide partijen naar alle tevredenheid kan worden afgerond. Dat begint met helderheid en een open communicatie.

Wat is de mediation werkwijze bij echtscheiding?

Scheiden betekent niet ‘alleen verder gaan’. Ook (echt)scheiden kun je samen doen. Het proces van scheiden kan samen, in goed overleg worden doorlopen. Het is ons doel om beide partners te begeleiden bij de scheiding en afspraken te maken waar beide partners zich naar tevredenheid in kunnen vinden. Het is ook mogelijk om aanspraak te maken op met een mediator in afwijkende situaties als: communicatieherstel ná scheiding, (her)berekening van alimentatie en de opmaak van of aanpassing in het ouderschapsplan zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Mediation werkwijze door mediator scheiding Samen naar Alleen

Structuur, overzicht, inzicht en resultaat

In onze mediation werkwijze gaan wij stapsgewijs te werk en onderscheiden wij de volgende stappen:

1. Een persoonlijk intakegesprek met beide partijen
In het intakegesprek is het van belang om meer helderheid te krijgen over de volgende de volgende vraagstukken:

 • Wat willen beide partijen met de scheiding?
 • Wat kan (echt)scheidingsmediation daarin betekenen en hoe werkt dat?
 • Wat is de mediation werkwijze en de bijdrage van Samen naar Alleen hierin?
 • Wat zijn de kosten?
 • Klikt het met de mediator
 • Eventuele andere vragen

Na dit gesprek bepalen de partijen of zij zich laten begeleiden door de ervaren scheidingsmediator van Samen naar Alleen.

2. De mediationgesprekken zelf
In deze fase vinden gesprekken plaats met de scheidingsmediator en komen de volgende zaken aan bod:

 • De uitgangssituatie wordt geschetst
 • De gewenste toekomstige situatie wordt geschetst
 • De benodigde gegevens worden geïnventariseerd en verzameld
 • De mogelijkheden worden onderzocht en uitgewerkt, zonodig op basis van een deskundig advies

3. Uitwerking naar de rechtbankprocedure
In deze fase worden de volgende zaken vastgelegd:

 • Vastleggen afspraken in een echtscheidingsconvenant
 • Als er kinderen zijn, worden de afspraken met betrekking tot de kinderen vastgelegd in een ouderschapsplan

Vervolgens wordt het echtscheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank.

4. De afwikkeling
Nadat de rechtbank een beschikking heeft afgegeven volgt inschrijving in het bevolkingsregister. Pas als alle stappen zijn doorlopen, is de (echt)scheiding definitief. De tijd die nodig is om tot goede afspraken te komen en deze zorgvuldig vast te leggen in het convenant, varieert sterk per situatie. Een jaar na de scheiding en afronding van het mediationtraject, bieden wij jullie de mogelijkheid aan gebruik te maken van een gratis afspraak om het convenant te evalueren. Misschien is er behoefte aan nazorg, het beantwoorden van vragen uit de praktijk of willen jullie met elkaar de eerder gemaakte afspraken herijken.

Resultaten van onze mediation werkwijze

Dit zijn resultaten van onze mediation werkwijze die wij met onze klanten realiseren:

 • Herstel van communicatie. Mediation bij (echt)scheiding zorgt ervoor dat het gesprek met elkaar weer op gang komt. Beide partijen mogen in gelijke hun eigen verhaal vertellen. Zo komen onuitgesproken frustraties en emoties naar voren die het oorspronkelijke conflict verhullen. Betrokkenen luisteren weer naar elkaar. Van daaruit kan er gezocht worden naar een voor ieder aanvaardbare oplossing.
 • Betrokken partijen komen in beweging: ze nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en de consequenties van hun handelen. De verstandhouding verbetert. Door het maken van gedegen afspraken die hierdoor ook draagvlak hebben is het mogelijk om samen, met perspectief op ieder voor zich, verder te gaan.
 • Respectvolle beëindiging van de samenleving.
 • Staking en annulering van eventuele aanstaande of lopende juridische procedures.

De scheidingsmediators van Samen naar Alleen zijn allen ervaren en deskundige MfN register mediators, ADR Full certified mediators en rechtbankmediators.

Voor meer informatie download onze brochure over mediation en (echt)scheidingsbemiddeling.

Vestigingen Samen naar Alleen

Meer weten over mediation?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor vragen, een gratis intakegesprek met één van onze scheidingsmediator of maak direct telefonisch een afspraak.

In deze bijzondere tijden kunnen wij u nog steeds van dienst zijn. Juist nu.

Onze dienstverlening kan gewoon doorgaan: digitaal, op ons kantoor of op locatie. Uiteraard met de kwaliteit die u van ons gewend bent.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of vragen.