Samen naar Alleen vestigingen
Veghel

Samen naar Alleen
Pater v/d Elsenlaan 9,
5462 GG Veghel
T - 0413 321728

Etten-Leur

Samen naar Alleen
Bredaseweg 185,
4872 LA Etten-Leur
T - 088 8006802

Omgeving Assen
Gratis informatiegesprek? 0413 321728

Stel een vraag

Scheiden met behulp van mediation

Bewust Scheiden onderscheidt zich van een regulier scheidingstraject door de aandacht die wordt besteed aan bewustwording van het onderliggende conflict tussen de aanstaande ex-partners.

Een scheiding wordt vaak gezien als een conflict. In onze optiek is de scheiding zélf dat juist niet. Wij zien een scheiding vooral als een kans op verandering – op het doorbreken van onwenselijke patronen. Daarbij kijken we naar het conflict dat (mede) aanleiding was voor de scheiding: wat ligt er eigenlijk onder dat conflict? En welke onderliggende boodschap of les valt daaruit te halen? Het is misschien moeilijk om je voor te stellen, maar in elk conflict schuilt een geschenk – een geschenk dat je meer inzicht geeft in het functioneren van je eigen persoonlijke patronen. “Wat maakt dat ik getriggerd raak door mijn ex? Wat heb ik nodig om te voorkomen dat dit gedrag mij niet langer raakt? Dan hoef ik de ander niet meer te veranderen, maar heb ik geleerd er anders mee om te gaan”. Met dat inzicht kun je niet alleen beter begrijpen waar het mis ging en waarom, maar ontstaat ook een kans om het hele conflictpatroon en jouw reactie en gedrag te veranderen. En dat is de transformatie.

Wanneer het niet lukt om aandacht te besteden aan dit onderliggende patroon, dan is de kans groot dat conflicten en problemen zich ook na de echtscheiding en ook in andere relaties en gebeurtenissen blijven herhalen. Zeker als er kinderen in het spel zijn en de ex-partners toch samen verder moeten als ouders, is het extra belangrijk dat die conflicten in de communicatie of in het maken van afspraken over de kinderen worden voorkomen. Maar ook als er geen kinderen zijn, is het belangrijk om het conflictpatroon te doorbreken, zodat dit zich niet herhaalt met een nieuwe partner (of in andere sociale relaties).

Aandacht voor de interne situatie

In een regulier scheidingstraject ligt de focus vooral op de verandering van de externe situatie: van één huis en huishouding naar twee huizen en twee aparte financiële huishoudens. Maar daarmee is de interne situatie, ofwel de onderlinge communicatie en de manier waarop je met elkaar omgaat, na de scheiding nog niet veranderd. Om echt duurzaam uit elkaar te kunnen gaan is het nodig aandacht te besteden aan die interne situatie, namelijk:

  • Welke onderwerpen zorgen (meestal) voor een conflict?
  • Welke belemmerende overtuigingen liggen daaraan ten grondslag?
  • Waar ontstaan de irritaties?
  • Hoe gaat ieder om met een (dreigend) conflict?
  • Op welke wijze wordt er gecommuniceerd? Welke patronen zijn daarin zichtbaar?
  • Wat is nodig om meer constructief met elkaar om te gaan en in rust met elkaar afspraken te maken?

In het Bewust Scheiden-traject wordt in de gesprekken ruim aandacht besteed aan deze interne situatie. De ervaring leert dat wanneer er minder emotie is over de interne stukken (onderlinge communicatie en gedrag) het ook veel makkelijker is om afspraken te maken over de externe onderwerpen (huis, alimentatie etc.). Het bewust scheiden traject faciliteert daarmee het interne én het externe proces.

Bewust samen scheiden

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor vragen of een gratis intakegesprek met een MfN-registreerde mediator.

Lees meer over:

BasculeGroep respecteert jouw privacy.